Opozorilo ! v priemru da ste rezervirali termin počitnic in da ste pred tem zboleli, oziroma ste bolni, kašljate imate povišano temperaturo, prosimo da počitnice odpoveste in se dogovrite za drugi termin. Ker nam je